Svih sedam talasa knjiga online dating

Ispostavilja se zanimljiva slika: Bog je lagao čoveka, Adama i Evu o opasnosti za njihov život ako probaju voće sa drveta znanja.

On se, verovatno, plašio šta bi čovek znao i postao. Osim toga, Stari Zavet kaže da su Adam i Eva bili goli (na ruskom i srpskom – Nagi). Stvar je u tome da su arijevska plemena prvi put stigla u drevnu Indiju pre četiri hiljade godina (u 2817, prema slovenskom-arijevske hronologije, ili 2692 pne).

I bilo je potrebno zameniti kristale Irkama s kristalima Tare kako bi se ponovno uspostavila prekinuta veza.

Možemo zaključiti iz gore navedenih sedeće: Prvo, kristali Irkama se nisu nalazili u dubinama okeana, gde je potonula Da’Arija, već na kopnu, i najverovatnije, na području modernog Sibira, gde su se prema Vedama, naši preci preselili.

Dravidija, kako se Indija tada zvala, bila je naseljena od strane Negroidnih plemena – Dravidima i Naga ljudima.

Arijevska plemena donela su im vedska znanja, proterala su iz Dravidije crne magove, koji su dugo praktikovali kult Boginje Kali, Crne Majke, kojoj su prinosili ljudske žrtve. oboje su bili goli (Nage), i čovek i njegova supruga, a nisu se stideli …

Slavensko-arijevske Vede kažu da su nakon Da’Arije „… Nebeske Igle su izgubile svoje boje; a da bi igle ponovo zablistale svojim bojama, trebalo bi zameniti kristale Irkama sa kristalima Tara …da prodju do Zemuna …

To znači da svaki kristal pruža vezu sa različitim sistemima zvezda i imaju svoje vlastito ime i drugačije unutrašnju strukturu. Neki od njih, kao što sledi iz slavensko-arijevskih Veda, napuštaju Midgard-zemlju pomoću Vajtmana ; neki su se kroz Zvezdanu kapiju sklonili u Palatu Medveda.Arijevci su osvojili Dravidiju po prvi put pre oko pet hiljada godina, ali su aktivna međurasna mešanja između bele i crne rase dovela do nove pod-rase, sive kojoj Izraelci pripadaju.Ljudi koji su bili ili oterani od strane bele rase ili su dobrovoljno napustili svoje domovine, zbog arijevskog zakona RITE, su došli u Drevnu Indiju mnogo pre Prvog Arijevskog osvajanja.Drugim rečima, islam je Protestantizam Istočnog hrišćanstva.Zato, ako se vratimo na Stari zavet, možemo dobiti dominantne verske koncepte o poreklu čoveka.

Search for svih sedam talasa knjiga online dating:

svih sedam talasa knjiga online dating-31svih sedam talasa knjiga online dating-76

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “svih sedam talasa knjiga online dating”